Budidaya Perikanan

Cara Efektif Mengendalikan Kadar Cacing Baik dalam Sistem Bioflok

Dalam sistem bioflok, cacing baik memainkan peran penting dalam mengurai bahan organik. Namun, kadar cacing yang tidak terkendali dapat berdampak negatif pada kualitas air dan pertumbuhan ikan atau udang. Artikel ini akan mengupas tuntas cara mengendalikan kadar cacing baik pada sistem bioflok untuk memastikan keseimbangan ekosistem yang optimal. Sistem bioflok merupakan teknik budidaya akuakultur yang […]
  • 4 min read
  • Apr 04, 2024